Estats capdavanters i política de defensa

En el debat sobre la creació de la República de Catalunya s’han anomenat diversos països com a referents en àmbits com l’educació, l’economia o la transparència. Certament analitzar les millors pràctiques existents és aconsellable a l’hora de plantejar noves polítiques per assolir el màxim benestar i prosperitat. Però la majoria de polítics, experts i mitjans de comunicació que s’han emmirallat en aquests estats han obviat les referències a les seves polítiques de defensa. En aquest article exposem els 10 països capdavanters en 5 destacats índexs internacionals detallant alhora alguns indicadors de l’àmbit militar. Sense detallar a fons cada estat hem optat per indicadors objectius i senzills relacionats amb l’esforç econòmic i humà dedicat a les seves fores armades. D’entrada la inversió total anual de 2015 (1), a més de la seva proporció respecte al PIB i la població.(2) Finalment el nombre total d’efectius militars i la proporció que suposa de la població activa.(3)

És difícil comparar la realitat de diversos estats per això s’empren dades contrastables a mode d’indicadors d’un o altre àmbit. Els índexs integren diversos indicadors a partir d’un constructe que pretén quantificar un àmbit complex com ara el benestar ciutadà o la qualitat democràtica. Aquests índexs són útils per quantificar i valorar l’evolució en un àmbit i context geogràfic determina, essent útil per ajustar les polítiques públiques, inversions, etc. En aquest article hem seleccionat 5 índexs globals de renom internacional: Índex de Desenvolupament Humà, Índex de la Pau, Índex d’Educació de la OCDE, Índex de Percepció de Corrupció i l’Índex sobre Competitivitat Global. Per cadascun d’aquests descrivim breument la seva metodologia i els 10 països capdavanters segons l’informe corresponent al 2015.

a) Índex de Desenvolupament Humà

L’Índex de Desenvolupament Humà (HDI) és probablement l’índex internacional més important com a alternativa al Producte Interior Brut (indicador purament econòmic).(4) L’HDI és elaborat per les Nacions Unides i pretén quantificar el benestar dels ciutadans d’un país basant-se en indicadors de 3 àmbits: salut, educació i benestar econòmic (ajustat per desigualtat). Presentem els 10 països que van quedar en primer lloc el 2015:

HDI 2015PaísDefensa % PIBDefensa totalPoblacióDefensa / càpitaPersonal militar% Pob. activa
1Noruega1,50%7.3775,2101.416260,90%
2Austràlia1,90%27.79323,9681.160570,50%
3Suïssa0,70%5.0658,299610210,40%
4Dinamarca1,20%4.1305,669729170,60%
5Països Baixos1,20%10.47616,925619420,50%
6Alemanya1,20%47.04680,6685831790,40%
6Irlanda0,50%1.1884,68825390,40%
8Estats Units3,30%595.472321,7741.8511.3810,90%
9Canadà1,00%17.21035,939479700,40%
9Nova Zelanda1,20%2.4474,52854090,40%
Posició1,37%Milions $ anualsMilions d'habitants824Milers0,54%
MitjanaMitjana $ anualsMitjana

Espanya ocupa la 26a posició de l’índex de 2015. Els 10 països amb més benestar del món segons l’HDI el 2015 inverteixen de mitjana un 1,4% del seu PIB i 824 dòlars per habitant i any en defensa. Un 0,5 % de la seva població activa treballa en el sector de la defensa.

b) Índex de Pau Global

L’Índex de Pau Global és elaborat per l’Institute for Economics and Peace i pretén quantificar el nivell de pacifisme general de cada país.(5) Per a fer-ho avalua el grau d’implicació en conflictes nacionals i internacionals així com aspectes relacionats amb seguretat i crim. L’índex és calculat a partir de 22 indicadors, 6 dels quals avaluen directament aspectes militars. Per tant comptar amb forces armades i participar en missions en països en conflicte penalitzen en aquest índex. Els 10 primers països de l’índex de 2015 van ser:

HDI 2015PaísDefensa % PIBDefensa totalPoblacióDefensa / càpitaPersonal militar% Pob. activa
1Islàndia0,00%00,329000,00%
2Dinamarca1,20%4.1305,669729170,60%
3Àustria0,70%3.0068,544352230,50%
4Nova Zelanda1,20%2.4474,52854090,40%
5Portugal1,90%4.38010,349423781,50%
6República Txeca1,00%2.09910,543199250,50%
7Suïssa0,70%5.0658,299610210,40%
8Canadà1,00%17.21035,939479700,40%
9Japó1,00%46.346126,5733662600,40%
10Eslovènia1,00%4892,067237141,30%
Posició0,97%Milions $ anualsMilions d'habitants393Milers0,60%
MitjanaMitjana $ anualsMitjana

Espanya ocupa el lloc 21 dels 162 estats analitzats. Els 10 països més pacífics del món segons aquest índex inverteixen de mitjana un 1,0% del PIB en defensa o 393 dòlars anuals per habitants. De mitjana un 0,6 % de la població activa d’aquests estats forma part de les forces armades i agències relacionades. Només Islàndia d’entre aquests 10 països no té exèrcit. La Societat d’Estudis Militars compta amb un recomanable informe on ho analitzen en detall.

c) Índex de Percepció de Corrupció

L’Índex de Corrupció Percebuda és elaborat per l’ONG Transparència Internacional, la qual puntua el nivell de percepció sobre la corrupció al sector públic de cada país.(6) Des del 2012 empren una nova metodologia que fa més fiable l’índex i sobretot permet observar l’evolució dels diversos estats any a any i comparar-los entre ells.

HDI 2015PaísDefensa % PIBDefensa totalPoblacióDefensa / càpitaPersonal militar% Pob. activa
1Dinamarca1,20%4.1305,669729170,60%
2Finlàndia1,30%3.5635,503647250,90%
3Suècia1,10%6.5789,779673310,60%
4Nova Zelanda1,20%2.4474,52854090,40%
5Països Baixos1,20%10.47616,925619420,50%
6Noruega1,50%7.3775,2101.416260,90%
7Suïssa0,70%5.0658,299610210,40%
8Singapur3,20%10.2135,6041.8221484,70%
9Canadà1,00%17.21035,939479700,40%
10Alemanya1,20%47.04680,6685831790,40%
Posició1,40%Milions $ anualsMilions d'habitants812Milers0,98%
MitjanaMitjana $ anualsMitjana

Espanya ocupa el lloc 36 dels 168 estats analitzats, a la cua dels països de la Unió Europea. Els 10 països amb menys corrupció del món inverteixen de mitjana un 1,4% del seu PIB i 812 dòlars anuals per habitant en defensa. Un 1,0 % de la seva població activa treballa a les forces armades i agències relacionades.

d) Rànquing d’educació segons l’OCDE

Presentem com a índex d’educació el component corresponent de l’índex global Better Life, elaborat per l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE).(7) Aquest pretén quantificar els estats amb millors condicions de vida entorn a 11 temàtiques diferents. En analitzar només 38 estats és l’indicador que menys països analitza dels que presentem. Tot i això l’hem seleccionat per la seva metodologia, ja que la majoria d’índexs sobre educació empren només indicadors sobre els anys d’escolarització, el percentatge d’educació superior o l’abandonament escolar. L’OCDE també té en compte els resultats dels exàmens PISA, els quals aportant dades objectives i comparables sobre les competències dels alumnes de secundària de cada estat.

HDI 2015PaísDefensa % PIBDefensa totalPoblacióDefensa / càpitaPersonal militar% Pob. activa
1Finlàndia1,30%3.5635,503647250,90%
2Estònia2,00%5461,31241660,80%
3Dinamarca1,20%4.1305,669729170,60%
4Polònia2,20%12.60338,6113261730,90%
5Austràlia1,90%27.79323,9681.160570,50%
6Corea del Sud2,60%38.64050,2937686332,40%
7Alemanya1,20%47.04680,6685831790,40%
8Eslovènia1,00%4892,067237141,30%
9Suïssa0,70%5.0658,299610210,40%
10Japó1,00%46.346126,5733662600,40%
Posició1,50%Milions $ anualsMilions d'habitants584Milers0,86%
MitjanaMitjana $ anualsMitjana

Espanya ocupa el lloc 24 dels 38 estats analitzats. Respecte a les dades sobre defensa els 10 països amb millor educació del món inverteixen de mitjana un 1,5% del seu PIB i 584 dòlars anuals per habitant en defensa. Un 0,9 % de la seva població activa treballa a les forces armades i agències relacionades.

e) Índex sobre Competitivitat Global

El Global Competitiveness Index va ser desenvolupat per Xavier Sala-i-Martín i Elsa V. Artadi el 2004 i des de llavors forma part de l’Informe sobre Competitivitat Global del Fòrum Econòmic Mundial.(8) L’índex empra tant dades públiques (sobre economia, educació, infraestructures, etc.) com una enquesta realitzada a executius de tots aquests països.

HDI 2015PaísDefensa % PIBDefensa totalPoblacióDefensa / càpitaPersonal militar% Pob. activa
1Suïssa0,70%5.0658,299610210,40%
2Singapur3,20%10.2135,6041.8231484,70%
3Estats Units3,30%595.472321,7741.8511.3810,90%
4Alemanya1,20%47.04680,6685831790,40%
5Països Baixos1,20%10.47616,925619420,50%
6Japó1,00%46.346126,5733662600,40%
7Hong Kong1,90%214.4851.376,0491562.9930,40%
8Finlàndia1,30%3.5635,504647250,90%
9Suècia1,10%6.5789,779673310,60%
10Regne Unit2,00%59.73064,7169231550,50%
Posició1,69%Milions $ anualsMilions d'habitants825Milers0,97%
MitjanaMitjana $ anualsMitjana

Espanya ocupa la posició 33 de 150 estats analitzats en l’informe de 2015/2016. Pel que als països de la llista cal tenir prudència amb Hong Kong, ja que mostrem les dades de la Xina (de la qual forma part) i el secretisme existent fa que tant la seva inversió com personal tinguin un grau elevat d’incertesa. Els 10 països més competitius econòmicament segons aquest índex inverteixen de mitjana un 1,7 % del seu PIB en defensa i 825 dòlars anuals per habitant en defensa, i s’hi dediquen un 1,0 % de la seva població activa. Igualment sense tenir en compte Hong Kong / Xina per a fer el càlcul es mantenen l’1,7 % del PIB i l’1,0 % de la població activa i augmenta a 899 dòlars la mitjana per capita.

Classificació general i indicadors de defensa

Quins són els estats que apareixen més consistentment en les primeres posicions d’aquests índexs? En primer lloc destaca Suïssa que és capdavantera en tots 5, seguida per Alemanya i Dinamarca presents en 4 dels 5 índexs seleccionats. Hi ha 5 estats més que apareixen en 3 dels 5: Canadà, Finlàndia, Japó, Nova Zelanda i Països Baixos. Tots aquests estats són referents habituals en múltiples àmbits i sovint han aparegut als mitjans de comunicació o per part de polítics i experts com a exemples per a les polítiques de la futura República de Catalunya.

No ens ha d’estranyar que tots aquests estats comptin amb forces armades, agències d’intel·ligència i, alguns d’ells, formin part d’aliances internacionals i mantinguin el servei militar obligatori. Fixant-nos en els indicadors sobre defensa de les taules anteriors veiem com els primers 3 estats inverteixen de mitjana un 1,0 % del seu PIB en defensa, corresponents a 641 € per habitant anuals i hi ocupen un 0,5 % de la població activa. Si ampliem la selecció als 8 països capdavanters la inversió mitjana en defensa puja a l’1,1 % del PIB, per ciutadà aquesta es modera als 572 € anuals i es manté el personal militar en el 0,5 % de la població activa.

Aplicant aquests mateixos barems (1,1 % del PIB i 0,5 % població activa) les Forces de Defensa de Catalunya comptarien amb un pressupost anual d’uns milions 2.400 milions d’€ i uns 19.000 efectius en total amb una inversió d’uns 319 € per persona i any (partint de les dades econòmiques i laborals de 2015). Aquestes són uns xifres lleugerament inferiors a les que vam calcular a partir de la mediana de tots els països membres de la Unió Europea eren de 2.600 milions d’€ anuals i 22.000 efectius. La inversió i nombre d’efectius són un marc de referència per quan les Forces de Defensa estiguin completament desplegades, un aquest procés de diversos anys. Així inicialment la inversió podria ser menor tot i que caldria que augmentés ràpidament fins a arribar a uns nivells adequats. En aquest sentit seria necessari un acord polític ampli i garantir un finançament estable per poder desenvolupar les diverses capacitats necessàries.

En les taules anteriors veiem com l’esforç que realitzen els països capdavanters és consistent. Les mitjanes variant de l’1% al l’1,7% del PIB en defensa (rang que es redueix de l’1,4-1,7 si obviem l’Índex de Pau Global, que penalitza la inversió en defensa). En tot cas els més pròspers econòmicament poden dedicar-hi una proporció menor del PIB i tot i això mantenir una inversió elevada. Per altra banda els estats tendeixen a formar part d’aliances internacionals o a establir polítiques de neutralitat amb relacions de bon veïnatge amb els estats del voltant com fa Suïssa.

També cal aclarir que tant el context econòmic com el geopolític és dinàmic. Actualment s’observa un canvi de tendència en la majoria de països occidentals pel que fa a la inversió en defensa. Així després de la fi de la Guerra Freda el recursos materials i humans van baixar en gran mesura però de forma esglaonada, la crisi econòmica de finals de la dècada del 2000 ho va accentuar en molts països. Però en el context d’inestabilitat actual els esforços destinats a la defensa i seguretat estan en augment, mantenint o recuperant capacitats de les forces armades regulars (moltes d’elles amb problemes d’obsolescència de material) i invertint en noves capacitats com la ciberseguretat o la lluita contra el terrorisme. De fet a les taules es mostren les dades de defensa corresponents a 2014-2015, anys que en diversos estats occidentals corresponen a nivells baixos, fins i tot mínims, d’inversió i efectius militars. Fixant-nos en Europa durant el 2016 diversos estats han anunciat un increment de la seva inversió en defensa i el nombre d’efectius.(9)(10)

Fonts:

Imatge de portada: Mapamundi de l’Índex de Corrupció Percebuda, Turnless CC BY-SA 4.0

1) Stockholm International Peace Reserach Institute, dades de 2015 segons la SIPRI Military Expenditure Database.

2) Divisió d’Estadística de les Nacions Unides, World Statistics Pocketbook 2016.

3) Banc Mundial, dades de 2014 del World Development Indicators: Military expenditures and arms transfers.

4) Programa pel Desenvolupament de les Nacions Unides, 2015 Human Development Report.

5) Institue for Economics and Peace, Global Peace Index 2015.

6) Transparència Internacional, Corruption Perception Index 2015.

7) OCDE, Education Better Life Index.

8) Fòrum Econòmic Mundial, Global Competitiveness Report 2015-2016.

9) Deutsche Welle, Merkel: Germany to heavily increase Bundeswehr budget.

10) Defense News: Hollande Promises Budget Boost for French Military.