Fonts d’informació

Aquestes són diverses pàgines interessants amb informació sobre defensa, forces armades, armament, estudis estratègics, història militar, tecnologia:

En català:

En castellà:

En anglès:

  • Janes: L’analista clàssic en anglès, amb notícies i anàlisis sobre tots els àmbits de la defensa i la seguretat.
  • Think Defence: Interessant i actiu blog de debat i anàlisi sobre temes de defensa centrat al Regne Unit

Fotografia de William Hoiles