Revisió estratègia del Regne Unit

La setmana passada es va publicar l’SDSR 2015 al Regne Unit, acrònim de Strategic Defence and Security Review, l’informe estratègic que marca el camí que seguirà el país en defensa i seguretat en els propers 5 anys. Com a tal no només cobreix els aspectes militars, sinó que estableix realitza una completa anàlisi estratègica amb anàlisi de riscos i destacant aspectes econòmics, de política exterior, ocupació,  etc. Com a eixos vertebradors estratègics es proposen tres Objectius de Seguretat Nacional:

  1. Protegir la nostra gent
  2. Projectar la nostra influència global
  3. Promoure la nostra prosperitat

Respecte al primer objectiu creiem molt destacable el següent extracte:

“El deure principal del Govern és garantir la defensa del Regne Unit i els seus territoris d’ultramar, així com de la nostra gent i sobirania”.

D’entrada s’estipula el compromís d’invertir un 2% del PIB en defensa i un 0,7% en desenvolupament (recomanacions de la OTAN i la ONU respectivament). Així destaca la importància del “poder tou” en el qual els llaços culturals i econòmics amb altres països permeten augmentar la pròpia seguretat. D’una banda augmentant la inversió en desenvolupament als països empobrits i amb més conflictivitat. Per altra el paper dels serveis diplomàtics i també els audiovisuals com BBC World (present arreu del món en múltiples idiomes).

grafic

Un dels eixos de l’SDRS és la relació entre el benestar econòmic i la seguretat i defensa. Així d’entrada el govern, serveis d’intel·ligència i forces armades vetllen per garantir les rutes comercials, l’estabilitat, legalitat, etc. Per altra banda la pròpia inversió en aquest àmbit crea llocs de treball d’alt valor afegit, tant per a la indústria relacionada amb la defensa (aeronàutica, electrònica, naval, etc.) com en les agències i cossos que hi treballen. També es comprometen a augmentar la inversió en investigació i formació.

Lògicament el document també detalla un model per a les les forces armades britàniques, tant pel que fa a la seva estructura com a equipament. D’entrada es pretén augmentar la capacitat expedicionària, augmentant les tropes amb capacitat de desplegament de les 30.000 actuals a 50.000. En aquest marc s’augmentaran la inversió en les Forces Especials i es crearan dues Strike Divisions amb 5.000 efectius cadascuna. Respecte a l’adquisició de nou equipament s’hi destinarà un 20% del pressupost de defensa, tal com recomana la OTAN. La Societat d’Estudis Militars estima que Catalunya haurà d’invertir inicialment el 25-35% del pressupost de defensa en nou equipament i infraestructures. Sobretot degut a la mancança actual d’instal·lacions i el costos inicials de formació de les Forces de Defensa de Catalunya.

Tornant al cas del Regne Unit la següent imatge mostra l’organització plantejada pel 2025:

jointPel que fa a nous sistemes o plataformes es confirmen que s’adquiriran 8 avions de patrulla marítima de llarg  Boeing P8. Les Strike Brigades proposades, amb èmfasi en el desplegament ràpid, estaran equipades amb els nous vehicles Ajax (vehicles blindats amb propulsió amb erugues) i, molt probablement, transports blindats d’infanteria amb propulsió 8×8, encara per seleccionar. En l’àmbit naval es confirma la fabricació de només 8 fragates Type 26 Global Combat Ship que seran seguides per almenys 5 “fragates lleugeres” de nou disseny. Aquesta estratègia d’adquisició, motivada per l’elevada complexitat i cost dels dissenys actuals, és equiparable a la que seguiran els francesos amb les 8 FREMM a les que s’hi sumaran 5 FTI (frégates de taille intermédiaire). Caldrà seguir amb atenció els dissenys que sorgeixin, doncs podrien adaptar-se a les nostres necessitats futures.

Segons l’estratègia de defensa del Regne Unit un dels instruments bàsics per garantir la defensa és la dissuasió nuclear continuada, en forma de submarins equipats amb míssils balístics intercontinentals. Actualment s’està endegant el disseny de la nova classe de submarins de míssils balístics, anomenada provisionalment Successor. Deguts a l’amplitud i costos del programa aquest estarà sota el control del departament del tresor i no de el de defensa. Es preveu invertir fins a 31.000 milions de lliures (43.000 milions d’€) al llarg dels propers 20 anys.

riscs

L’SDSR 2015 inclou també un resum de l’avaluació nacional de riscos de seguretat. Aquest identifica i prioritza els riscos per a la Gran Bretanya en 3 nivells, valorant tant la seva probabilitat com impacte. Al nivell 1 de màxim risc inclouen:

  • Terrorisme: Continuarà com el risc per a la seguretat més directe i immediat.
  • Ciberseguretat: Incloent ciberterrorisme, frau i crim organitzat, espionatge i afectacions a les infraestructures crítiques (energia, aigua, transports…).
  • Conflicte militar internacional: El seu risc està augmentant. Donar-hi resposta esdevé més difícil degut a l’ús de tàctiques asimètriques i híbrides.
  • Inestabilitat als territoris d’ultramar: Des del 2010 la  inestabilitat s’ha escampat notablement, a l’Orient Mitjà, el nord de l’Àfrica i a l’est d’Ucraïna.
  • Salut pública: Epidèmies, noves malalties infeccioses i la creixent resistència als antibiòtics suposen un perill important.
  • Grans desastres naturals: Episodis climàtics extrems i grans inundacions poden causar greus danys a les infraestructures i economia.

Com a conclusió volem destacar la qualitat i profunditat de l’SDRS 2015 britànic. S’analitzen de forma àmplia els perills existents i les accions per a fer-hi front i minimitzar-los. Així mateix es remarca el paper central de les forces armades i agències d’intel·ligència en la defensa de la seguretat nacional i, alhora, com a garants i motors del benestar i la prosperitat econòmica. Considerem que a la Catalunya independent caldrà realitzar anàlisi estratègics amplis com aquest, planificant objectius i instruments per garantir la seguretat en un context d’incertesa creixent.

Fonts: